Tuesday, April 12, 2011

Ulama..


Ulama' itu ada tiga macam :

Orang yang mengenal Allah dan perintah~Nya,
Orang yang mengenal Allah tapi tidak mengenal perintah~Nya,
Orang yang mengenal perintah Allah namun tidak mengenal Allah.

Yang dimaksud dengan ulama yang mengenal Allah dan perintah~Nya
adalah ulama yang takut kepada Allah, mengetahui batas-batas dan
kewajipan-kewajipan.

Sedang ulama yang mengenal Allah tapi tidak
mengetahui perintah~Nya ialah ulama yang takut kepada Allah namun
tidak mengetahui batas-batas dan kewajipan-kewajipan.

Adapun ulama yang mengetahui perintah Allah namun tidak
mengenal Allah adalah ulama yang mengenal batasan-batasan
dan kewajipan-kewajipan namun tidak takut kepada
Allah Subhanallahu wa Taala.


[ Sayyidina Sufyan Al-Tsauri ]