Rasulullah s.a.w. bersabda :

Sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para Nabi, dan Nabi itu tidak meninggalkan dinar atau dirham sebaliknya para Nabi itu meninggalkan kepada kita akan ilmu. (Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi)

Imam Asyma'i berkata :

Seawal-awal ilmu adalah diam, keduanya mendengar dengan teliti, ketiga menghafal, keempat beramal dengannya dan kelima menyampaikan ilmu tersebut.

Imam Al-Ghazali berpesan :

Sesiapa yang memiliki ilmu lalu memanfaatkannya dan memberi manfaat kepada orang lain samalah seperti mentari yang menerangi dirinya dan orang lain sedangkan ia terus bersinar.

Sayyidina Ali r.a. berkata :

Janganlah dikau tangguhkan untuk melakukan sesuatu kebaikan hingga keesokan harinya, kerana mungkin keesokan hari yang mendatang kamu telah mati.

Sayyidina Abbas menasihati :

Sebaik-baik perkara kebajikan adalah yang disegerakan untuk melaksanakannya.

Wednesday, April 20, 2011

Nafsu


Barangsiapa merindukan syurga,
ia bergegas melakukan kebaikan-kebaikan.

Barangsiapa takut dari api neraka
ia akan berhenti dari menuruti hawa nafsu.

Barangsiapa yakin dengan kematian,
hancurlah kelazatan-kelazatan di hadapannya.

Dan barangsiapa telah mengenal dunia,
maka musibah-musibah terasa ringan baginya.


~Sayyidina 'Ali bin Abu Thalib~


Tuesday, April 12, 2011

Ulama..


Ulama' itu ada tiga macam :

Orang yang mengenal Allah dan perintah~Nya,
Orang yang mengenal Allah tapi tidak mengenal perintah~Nya,
Orang yang mengenal perintah Allah namun tidak mengenal Allah.

Yang dimaksud dengan ulama yang mengenal Allah dan perintah~Nya
adalah ulama yang takut kepada Allah, mengetahui batas-batas dan
kewajipan-kewajipan.

Sedang ulama yang mengenal Allah tapi tidak
mengetahui perintah~Nya ialah ulama yang takut kepada Allah namun
tidak mengetahui batas-batas dan kewajipan-kewajipan.

Adapun ulama yang mengetahui perintah Allah namun tidak
mengenal Allah adalah ulama yang mengenal batasan-batasan
dan kewajipan-kewajipan namun tidak takut kepada
Allah Subhanallahu wa Taala.


[ Sayyidina Sufyan Al-Tsauri ]